ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ТА ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Сайт — це Інтернет-магазин, доступний за адресою (має доменне ім’я) https://mirvesov.com/ua/ або його піддоменів.

Управління даного Сайту здійснює ФІЗИЧНА ОСОБА ПІДПРИЄМЕЦЬ СИНЄГУБ СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ, запис в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань №2002660010006008038 від 14.07.2023 (далі за текстом – Інтернет-магазин).

Користувач Сайту (далі за текстом — Користувач) — повнолітня, дієздатна фізична особа, що зайшла на Сайт і використовує даний Сайт.

Надання персональних даних (надалі за текстом — ПД) — дії, спрямовані на розкриття ПД шляхом заповнення будь-якої заявки, запиту, форми на Сайті або надання будь-яким іншим способом своїх персональних даних.

Інтернет-магазин з великою повагою ставиться до конфіденційної (персональної) інформації всіх без винятку осіб, які надали свої Персональні дані, у зв’язку з чим, Інтернет-магазин прагне захищати конфіденційність персональних даних (відомостей чи сукупності відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована), тим самим створивши і забезпечивши максимально комфортні умови використання сервісів Сайту.

Оскільки Інтернет-магазин здійснює обробку персональних даних з використанням мережі «Інтернет», необмежений доступ до цього Положення забезпечується за допомогою опублікування (розміщення) його на Сайті.

Ця політика Конфіденційності та захисту персональних даних (надалі за текстом – Політика конфіденційності) визначає правила і порядок обробки та зберігання персональних даних Користувачів Сайту

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Використання Користувачем Сайту означає згоду з цією Політикою конфіденційності і умовами обробки персональних даних Користувача.

1.2. Користувач Сайту повинен дотримуватись  ПРАВИЛ КОРИСТУВАННЯ САЙТОМ, які розміщенні на Сайті.

1.3. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен негайно припинити використання Сайту.

1.4. Інтернет-магазин не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачем Сайту.

2. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

2.1. Ця Політика конфіденційності встановлює зобов’язання Інтернет-магазину щодо умисного нерозголошення персональних даних, які Користувач надає (наприклад, при використанні Сайту, реєстрації на сайті, оформленні замовлення, оформленні запиту, тощо).

2.2. Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення спеціальних форм на Сайті та зазвичай включають в себе наступну інформацію:

2.2.1. прізвище, ім’я, по батькові Користувача;

2.2.2. контактний телефон Користувача;

2.2.3. адреса електронної пошти (e-mail)

2.3. Інтернет-магазин також докладає зусиль щодо захисту Персональних даних, які автоматично передаються в процесі відвідування сторінок сайту:

IP адреса;

інформація з cookies;

інформація про браузер (чи іншої програми, яка здійснює доступ до сайту);

час доступу;

відвідані адреси сторінок;

реферери (адреси попередніх сторінок) і т.п.

2.4. Сайт здійснює збір статистики про IP-адреси своїх користувачів сайту. Дана інформація використовується з метою виявлення та вирішення технічних проблем, для контролю коректності проведених операцій.

3. ЦІЛІ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

3.1. Цілі обробки ПД:

— забезпечення дотримання законів і інших нормативно-правових актів;

— виконання договірних відносин між Інтернет-магазином і Клієнтом або Користувачем;

— для інформаційного забезпечення Користувачів, які надали свої персональні дані будь-яким способом, у тому числі за допомогою надання своїх персональних даних через Сайт;

—  обслуговування запитів, заявок Користувачів;

— підтримки зв’язку з Користувачами;

— надсилання інформації, у тому числі рекламної інформації (повідомлення) на зазначений e-mail, номер телефону, поштову адресу, і т.д. у тому числі шляхом відправки рекламних, сервісних та новинних розсилок;

— укладення договору з Користувачем і його виконання;

— встановлення з Користувачами зворотного зв’язку, включаючи напрямок повідомлення, запитів, що стосуються використання Сайту, надання послуг, обробки запитів і заявок від Користувача;

— визначення місця знаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайства;

— надання Користувачеві ефективної клієнтської та технічної підтримки при виникненні проблем пов’язаних з використанням Сайту.

3.2. Користувач надає ПД в обсязі, необхідному для досягнення цілей.

3.3. Згода надана шляхом надання безпосередньо своїх ПД Користувачем через Сайт підтверджує згоду Користувача на обробку його персональних даних Інтернет-магазином і не вимагає його письмової згоди на обробку.

4. УМОВИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

4.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, у тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

4.2. Користувач погоджується з тим, що Інтернет-магазин має право передавати персональні дані третім особам, зокрема, кур’єрським службам, організаціями поштового зв’язку, Користувачам або іншим третім особам з метою виконання запитів, заявок Користувачів.

4.3. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади тільки на підставах та в порядку, встановленим чинним законодавством України.

4.4. Відносно персональної інформації Користувачів зберігається її конфіденційність, крім випадків добровільного надання Користувачем інформації про себе для загального доступу необмеженому колу осіб.

4.5. У разі відкликання Користувачем згоди на обробку його ПД, Інтернет-магазин припиняє їх обробку в разі, якщо це не суперечить законодавству України. Згода може бути відкликана Користувачем або його представником шляхом відправки письмової заяви до Інтернет-магазину на наступну адресу: м. Бровари, вул. Січових Стрільців, 13, 07400 проте, Користувач розуміє, що Інтернет-магазин буде зберігати таку інформацію в рамках податкового та іншого чинного законодавства України.

5. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ І ПРАВА СТОРІН

5.1. Користувач зобов’язується:

5.1.1. Надати коректну і правдиву інформацію про ПД, необхідну для досягнення цілей.

5.1.2. Оновити або доповнити надану інформацію про ПД в разі зміни даної інформації.

5.1.3. Вживати заходів для захисту доступу до своїх конфіденційних даних, що зберігаються на сайті.

5.2. Користувач має права, які надані йому чинним законодавством України.

5.3. Інтернет-магазин зобов’язується:

5.3.1. Використовувати отриману інформацію виключно для вказаних цілей у цій Політиці конфіденційності.

5.3.2. Не розголошувати ПД Користувача, за винятком умов передбачених цією Політикою та чинним законодавством України.

5.3.3. Здійснити блокування ПД, що відносяться до відповідного Користувача, з моменту звернення або запиту Користувача або його законного представника або уповноваженого органу з захисту прав суб’єктів персональних даних на період перевірки, у разі виявлення недостовірних ПД або неправомірних дій.

6. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. Користувач та Інтернет-магазин за порушення умов цієї Політики несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

6.2. Усі суперечки вирішуються шляхом надсилання претензії (письмової пропозиції про добровільне врегулювання спору) та надання на неї відповіді протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати її отримання. Інтернет-магазин залишає за собою право відмовитись зберігати, обробляти ПД Користувача та видалити їх зі своїх носіїв повністю або частково в односторонньому порядку про що він може повідомити Користувача.

6.3. У випадку неможливості вирішення суперечок шляхом переговорів, спори вирішуються у судовому порядку згідно чинного законодавством України.

7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Інтернет-магазин залишає за собою право вносити зміни в односторонньому порядку до цього Положення. Зміни вносяться шляхом розміщення нової редакції цього Положення на Сайті. Нова редакція Положення вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті при цьому попередня редакція втрачає свою силу. Інтернет-магазин не зобов’язаний додатково повідомляти Користувача, який надав свої ПД, про внесення змін до цієї Політики.

7.2. Питання, не врегульовані цим Положенням, вирішуються відповідно до законодавства України.