ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ САЙТОМ https://mirvesov.com/ua/

місто Бровари, Україна
Редакція станом на 20.09.2023 року

Ці ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯМ САЙТОМ https://mirvesov.com/ua/ (надалі за текстом – Правила) регулюють взаємовідносини між ФІЗИЧНОЮ ОСОБОЮ ПІДПРИЄМЕЦЕМ СИНЄГУБОМ СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧЕМ, запис в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань №2002660010006008038 від 14.07.2023, як адміністратора сайту https://mirvesov.com/ua/ та будь-якою фізичною особою (далі по тексту – Користувач) щодо користування сайтом https://mirvesov.com/ua/.

Дані Правила разроблені відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів», Цивільного кодексу України, Закону України «Про електронну комерцію».

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

У цих Правилах, якщо контекст не потребує іншого, нижченаведені терміни мають наступне значення:

«Сайт» — це Інтернет-магазин, доступний за адресою (має доменне ім’я) https://mirvesov.com/ua/ або його піддоменів.

«Користувач Сайту (далі за текстом — Користувач)» — повнолітня, дієздатна фізична особа, що зайшла на Сайт і використовує даний сайт на умовах, визначених в цих Правилах.

«Інтернет-магазин» або «Продавець» - ФІЗИЧНА ОСОБА ПІДПРИЄМЕЦЬ СИНЄГУБ СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ, запис в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань №2002660010006008038 від 14.07.2023.

Надання персональних даних (надалі за текстом — ПД) — дії, спрямовані на розкриття ПД певній особі або певному колу осіб.

«Оферта» – це пропозиція Користувача укласти Договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом, тобто через Інтернет-магазин або зателенувавши по телефону, який вказаний на Сайті далі по тексту - «Договір», на умовах, які зазначенні в замовленні Користувача та за правилами (умовами), які роміщені на Сайті.

«Товар» - непродовольчі товари народного споживання, інформація про які розміщена на Сайті, що на умовах Договору оферти пропонуються до продажу на відстані за допомогою засобів дистанційного зв’язку (мережа Інтернет).

2. ЗГОДА НА ЗБIР ТА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ, А ТАКОЖ ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПО КАНАЛАМ ЗВ’ЯЗКУ У ТОМУ ЧИСЛІ РЕКЛАМНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ

2.1. Користувач Сайту, при наданні шляхом заповнення будь-якої заявки, запиту, форми на Сайті або наданні будь-яким іншим способом своїх персональних даних або продовжуючи використання Сайту, діючи вільно, своєю волею і в своїх інтересах, а також підтверджуючи свою дієздатність, надає Інтернет-магазину згоду на обробку своїх персональних даних та отримання інформації по каналам зв’язку у тому числі рекламних повідомлень за допомогою смс повідомлень, месенджерів, соціальних мереж або електронних адрес та підтверджує те, що ознайомлений(а) з метою обробки персональних даних та правами, наданими мені згідно ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» (далі за текстом — Згода), з наступними умовами.

2.2. Дана Згода дається на обробку персональних даних, як без використання засобів автоматизації, так і з їх використанням.

2.3. Згода дається на обробку персональних даних Користувача які він надає під час користування Сайтом у тому числі дані стосовно визначення місця знаходження Користувача, IP адреси з якої зайшов Користувач, інформації з cookies, інформації про браузер (чи іншої програми, яка здійснює доступ до сайту); час доступу до сайту Користувача; відвіданих адрес (сторінок) Користувачем; реферерів (адреси попередніх сторінок Користувача), а також інших відомостей, які Користувач вважає за необхідне надати, або які є обов’язковими для надання за Законодавством. Користувач несе відповідальність за достовірність вказаної при направленні оферти (оформленні замовлення) інформації.

2.4. Персональні дані збираються з метою: обслуговування запитів, заявок Користувача; підтримки зв’язку з Користувачем; надсилання інформації у тому числі рекламної інформації (повідомлення) на зазначений Користувачем e-mail, номер телефону, поштову адресу, і т.д. в тому числі шляхом відправки рекламних, сервісних та новинних розсилок; надання послуг Користувачеві; продажу товарів Користувачеві; укладення договору з Користувачем і його виконання; встановлення з Користувачем зворотнього зв’язку, включаючи напрямок повідомлень, запитів, що стосуються використання сайту, надання послуг, обробки запитів і заявок від Користувача; визначення місцезнаходження Користувача, IP адреси з якої зайшов Користувач, інформації з cookies, інформації про браузер (чи іншої програми, яка здійснює доступ до сайту); часу доступу до сайту Користувача; відвіданих адрес (сторінок) Користувачем; реферерів (адреси попередніх сторінок Користувача).

2.5. Підставою для обробки персональних даних є: Закон України «Про захист персональних даних», інші закони та підзаконні нормативно-правові акти, які регулюють відносини у сфері захисту персональних даних; ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ТА ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ, яка розміщена на Сайті.

2.6. В ході обробки персональних даних можуть бути здійсненні наступні дії: збір, запис, систематизація, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення), витяг, використання, передача, знеособлення, блокування, видалення, знищення.

2.7. Користувач має право відмовитись від отримання інформації по каналам зв’язку у тому числі рекламних повідомлень, в також від згоди на обробку персональних даних шляхом відправки письмової заяви Інтернет-магазину на наступну адресу: м. Бровари, вул. Січових Стрільців, 13, 07400 проте, розуміє, що Продавець буде зберігати таку інформацію в рамках податкового та іншого чинного законодавства України.

2.8. Згода діє весь час до моменту припинення обробки персональних даних.

2.9. Користувач підтверджує, що він приймає зазначені умови та ознайомлений із ПОЛІТИКОЮ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ТА ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ.

3. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

3.1. Користувач користуючись Сайтом автоматично погоджується з усіма правилами та умовами, які викладені на Сайті. Якщо Користувач з будь-яких причин не згоден з правилами та умовами, які зазначені на сайті він повинен не використовувати його можливості та негайно припинити його використання.

3.2. Користуючись сайтом Користувач погоджується з тим, що ціни та опис Товару можуть змінюватись Продавцем. Ціна яка є остаточною зазначається в підтвердженні замовлення Користувача (акцепті) яке направляється у відповідь на замовлення Користувача (оферту). При знаходженні розбіжностей в інформації про Товар між тою, яка розміщена на Сайті та в технічній документаціє, яка надається разом з Товаром, Користувач має користуватись інформацією, яка зазначена у технічній документації до Товару. Продавець має право без попереднього повідомлення позивача в будь-який момент внести зміни до інформації, яка заначається на Сайті.  

3.3. Користувач не має право вимагати від Продавця будь-які документи, які не передбачені діючим законодавством України. У випадку звернення до Продавця фізичої особи підприємця або юридичної особи, то з такою особою укладається окремий договір у тому числі у спрощеній формі з оформленням необхідних документів  згідно з діючим законодавством України.  

3.4. Майнові права на зміст цих Правил та інших текстів, а також на інший контент, які розміщені на Сайті належать Продавцю та захищені згідно з діючим законодавством України.

4. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРІВ

4.1. Інформація, що міститься на Сайті, не є пропозицією (офертою) Продавця, а є лише запрошенням Користувачу надати пропозицію (оферту) на укладення Договору купівлі-продажу на умовах, які викладені в замовленні та за правилами (умовами), які роміщені на Сайті.

4.2. Користувач може здійснити пропозицію (оферту) на укладання Договору купівлі-продажу щляхом оформлення замовлення на Сайті або зателефонувавши по телефону, який вказаний на Сайті. Продавець попереджає Користувача, що для покращення умов надання послуг, а також для фіксації здійснення замовлення Користувачем по телефону розмова буде записана. Здійснюючи замовлення Користувач підтверджує, що погоджується з усіма умовами Договору купівлі-продажу, які він зазначив під час здійсненя замовлення та які вказані на Сайті.

4.3. Підтвердженням (акцептом) Продавця на Оферту Користувача є здійснення Продавцем фактичних дій на виконання умов зазначених в замовленні Користувача, наприклад відвантаження Товару, тобто які за своєю суттю підтверджують бажання Продавця виконати замовлення Користувача.

4.4. Користувач може оформити замовлення в Інтернет-магазині по телефону в робочі години та дні, зазначені на Сайті.

4.5. Користувач, який розміщує замовлення через Сайт, здійснює замовлення, вибираючи Товар, який його цікавить. Додавання Товару до замовлення здійснюється шляхом вибору команди (кнопки) «КУПИТИ» під даним Товаром, представленим на Сайті Магазину. Після оформлення всього замовлення та вказання в «КОШИКУ» способу доставки та форми оплати, Клієнт оформляє замовлення, відправляючи форму замовлення Продавцю, вибравши на сторінці кнопку «ОФОРМИТИ ЗАМОВЛЕННЯ». Кожного разу перед відправленням замовлення Продавцю Користувач отримує інформацію про загальну вартість вибраного Товару. Користувач розуміє та погоджується з тим, що доставка не входить до вартості Товару та оплачується Користувачем за тарифами та правилами перевізника, який здійснював доставку.

4.6. Замовлення, оформлене в Інтернет-магазині, повинно містити наступні дані: ім’я та прізвище, місце доставки, спосіб доставки, найменування товару, кількість позицій, вартість товару, форму оплати. У випадку суб’єктів підприємницької діяльності, також назву компанії та реквізити адреси.

4.7. Користувач може також здійснити замовлення шляхом натискання команди (кнопки) «ШВИДКЕ ЗАМОВЛЕННЯ» вказавши у замовленні своє Ім’я та прізвище та номер телефону, в такому випадку Продавець зв’яжеться з Користувачем у рабочі години для прийняття від нього замовлення. Продавець попереджає Користувача, що для покращення умов надання послуг, а також для фіксації здійснення замовлення Користувачем по телефону, розмова буде записана. Здійснючи замовлення у такий спосіб  Користувач також підтверджує, що погоджується з усіма умовами Договору купівлі-продажу, які він зазначив під час здійсненя замовлення та які вказані на Сайті.

4.8. Продавець має право відмовитись виконувати замовлення Користувача в одностороньому порядку повідомивши його про це на електронну адресу, яка була зазначена Користувачем під час оформлення замовлення. В такому випадку Продавець повертає кошти Користувачу, якщо вони вже були сплачені Користувачем під час оформлення такого замовлення.

4.9. Продавець може запропонувати Користувачу інші умови Договору купвлі-продажу ніж ті, які були зазначені Користувачем під час оформлення замовлення. У такому випадку пропозиція Продавця буде вважатись зустрічною офертою, а погодження з нею зі сторони Користувача (акцептом) буде вважатись оримання або оплата Товару на умовах зустрічної оферти в залежності від того, яка дія настане раніше.

4.10. Користувач гарантує, що усі дані, які були вказані ним під час оформлення замовлення відповідають дійсності. У випадку зазначення недостовірної інформації Користувачем під час оформлення замовлення Продавець не несе відповідальності за додаткові збитки, які могли виникнути у Користувача наприклад, якщо замовник зазначив недоставірну інформацію стосовно ім’я та прізвища, місця доставки, способу доставки, найменування товару, кількості позицій, форми оплати та інше.

4.11. Після оформлення замовлення Продавець надсилає на вказану Клієнтом адресу електронної пошти та/або до таких месенджерів, як  Viber, Telegram підтвердження про його відправку.

4.12. Умови укладених договорів купівлі-продажу регулюються нормами Цивільного кодексу України, Закону України «Про захист прав споживачів» та іншого чинного законодавства України.  

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. Сторони відповідають за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

5.2. Продавець не несе відповідальності за дії перевізників (транспортних компаній), які здійснювали доставку Товару Користувачу, який здійснив замовлення.

5.3. У випадку обставин непереборної сили сторони звільняються від виконання умов цього Договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього Договору розуміються події, що мають надзвичайний, невідворотний непередбачуваний характер, які виключають або об’єктивно перешкоджають виконанню цього Договору, настання яких сторони не могли передбачити й запобігти їм розумними мірами. Про настання форс-мажорних обставин сторони повинні негайно повідомити іншу Сторону. 

5.4. Зазначені на Сайті умови та правила можуть змінюватися Продавцем, у будь-який час у тому числі  після прийняття замовлення до виконання. Зміни, які вносяться Продавцем до умов, правил або іншої інформації на Сайті вступають в силу з моменту їх розміщення на Сайті. Продавець не зобов’язаний додатково повідомляти Користувача про внесення змін до умов, правил або іншої інформації на Сайті.

5.5. Відповідальність Продавця за зміни умов придбання Товару в порівнянні з вказаними на Сайті обмежується тим, що Користувач, який здійснив замовленя, має право відмовитися від придбання Товару і вимагати у Продавця повернення сплачених за нього коштів (якщо вони були фактично сплачені Покупцем до моменту передання Товару).